sobota, 2 sierpnia 2014

"Law School 2014 w Poznaniu"

ELSA, czyli The European Law Students' Association, to największa niezarobkowa, niepolityczna organizacja zrzeszająca studentów prawa i młodych prawników z 43 krajów w Europie. W samej Polsce działamy w 16 miastach, na Wydziałach Prawa i Administracji, szerząc idee sprawiedliwego świata i wzajemnego szacunku.Głównym celem letnich szkół prawa jest kształtowanie wśród młodych ludzi światopoglądów otwartych na współpracę międzynarodową. Minimalny czas trwania tego typu wydarzeń wynosi jeden tydzień. Nad najwyższą wartością merytoryczną letnich szkół prawa pieczę sprawują patroni merytoryczni. Tematy są na tyle obszerne, żeby pomieścić w sobie wiele zagadnień. Uczestnicy każdego dnia wysłuchują wykładów na określony temat, a potem biorą udział w warsztatach, panelach dyskusyjnych, szkoleniach które pozwalają w pełni zgłębić obrane przez nas zagadnienie. W trakcie tego typu zjazdów studenci z różnych państw mają okazję poznać nie tylko siebie ale i kulturę kraju w którym odbywa się projekt.

Szkoła Prawa jest projektem skierowanym do studentów ostatnich lat studiów prawniczych i młodych adeptów prawa z całej Europy. Tematyka poznańskiej Szkoły Prawa skupiała się na prawie własności intelektualnej w kontekście Jednolitego Patentu Europejskiego.        


W programie przewidziano prelekcję dotyczącą m.in. procedury rejestracji patentu w Europejskim Urzędzie Patentowym czy handlowe aspekty patentów. W gronie prelegentów znaleźli się m.in. dr Janusz Fiołka oraz dr Arkadiusz Michalak. Otrzymaliśmy także Patronat Honorowy Prezydenta Miasta Poznania, Marszałka Województwa Wielkopolskiego oraz Prezesa Urzędu Patentowego.

Zajęcia były podzielone na część teoretyczną  i część praktyczną. Prelegenci to teoretycy prawa oraz specjaliści z zakresu prawa własności intelektualnej. Nadzór i opiekę merytoryczną nad projektem sprawowała Kadra naukowa Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza   w Poznaniu.

Szkoła Prawa to nie tylko wykłady, to poznawanie nowych kultur - dzielenie się doświadczeniami, historią Państwa, historią miasta - dlatego w planie znalazł się bogaty program zwiedzania i program socjalny.


Więcej informacji o projekcie na fanpage’u oraz stronie internetowej.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz