poniedziałek, 11 sierpnia 2014

"Legal compliance jako nowatorska usługa prawna"


Legal compliance, czyli prawna zgodność to zespół procedur i systemów, których zadaniem jest zapobieganie występowania ryzyka natury prawnej. Celem usługi legal compliance jest obniżenie występowania różnego rodzaju ryzyka, jakie zawsze związane jest z podejmowaniem decyzji biznesowych.

Celem legal compliance jest organizacja przedsiębiorstwa w sposób, który redukuje do minimum ryzyko wystąpienia wszelkich nieprawidłowości. Dla jak najlepszego prosperowania danej firmy istotne jest podejmowanie przemyślanych decyzji, zwłaszcza w okresie szczególnej niestabilności gospodarki. Dlatego też zbudowanie struktury przedsiębiorstwa oparte na nowoczesnych standardach zarządzania może pomóc podjąć profesjonalne działania umożliwiające działanie przedsiębiorstwa na wysokim poziomie niezależnie od sinusoidy zdarzeń na płaszczyźnie sfery gospodarczej i finansowej. 


Kancelaria zajmująca się świadczeniem usługi legal compliance ma na celu dokładne i rzetelne zbadanie zgodności działań podejmowanych przez podmioty (m.in. banki, spółki, instytucje) z obowiązującym prawem. 
Priorytetem w tym przypadku jest weryfikacja obszaru aktywności podmiotu oraz zgodność sfer działalności podmiotu ze standardami rynkowymi. Obowiązkiem kancelarii prawnej zajmującej się usługą legal compliance danego podmiotu jest w przypadku wykrycia wszelkich nieprawidłowości przedstawienie stosownych rekomendacji mających na celu uporządkowanie danej kwestii i przywrócenie stanu prawidłowego funkcjonowania firmy.

Usluga legal compliance powinna działać dwutorowo:


a) wewnątrz organizacji – to przestrzeganie regulaminów i kodeksów (m.in. etyki zawodowej) przez pracowników oraz edukacja zawodowa, czyli uświadomienie pracownikom, że każda ich decyzja ma konsekwencje prawne;

b) na zewnątrz organizacji – to dobre praktyki wobec organów prawnych i kontrahentów oraz przestrzeganie lojalności kontraktowej (m.in. ochrona danych osobowych i zachowaniem tajemnicy bankowej);

Kancelarie prawne oferujące profesjonalną usługę legal compliance:

 

Zachęcam Was również odwiedzenia strony "Kariera w finansach"
oraz zapoznania się z artykułem:
  "Compliance - co oznacza pojęcie compliance w finansach i bankowości".


Brak komentarzy:

Prześlij komentarz