czwartek, 25 września 2014

Konstytucja Stanów Zjednoczonych


Konstytucja Stanów Zjednoczonych jest podstawą systemu prawnego oraz nadrzędnym aktem prawnym składającym się z 7 artykułów, do których wprowadzono 27 poprawekKonstytucja stanowi trzon prawa federalnego tworzonego przez Kongres USA. Natomiast większość obowiązujących aktów prawnych konstytuuje prawo stanowe tworzone w poszczególnych stanach."Sądownictwo federalne"


W ramach sądownictwa federalnego wyróżnia się: Sądy Dystryktowe (677 sędziów), Sądy Apelacyjne (179 sędziów), Sąd Najwyższy Stanów Zjednoczonych (9 sędziów).

Na stanowisko sędziów federalnych według konstytucyjnej procedury powoływani są najbardziej doświadczeni prawnicy. Sędziów powołuje prezydent USA za zgodą Senatu. Dla sądownictwa federalnego zastrzeżono sprawy m.in.: związane z konstytucyjnością prawa, dotyczące kontraktów międzynarodowych. "Sądownictwo stanowe"

W ramach sądownictwa stanowego wyróżnia się: Sądy Procesowe (Trial Courts), Sądy Apelacyjne (Appelate Courts), Sąd Najwyższy Stanu (Supreme Courts of State).

W większości stanów sędziowie wybierani są w wyborach powszechnych. Jedynie w kilku, w drodze nominacji, powołują ich władze lokalne (np. Kalifornia, Virginia). Sądy stanowe rozpatrują sprawy dotyczące m.in.: prawa rodzinnego, deliktów w prawie cywilnym.


  
3 komentarze: