wtorek, 9 września 2014

Ciekawostki Prawnicze: Kontrakt unilateralny


"Studenci prawa w Wielkiej Brytanii od końca XIX w. przerabiają tą samą sprawę, mianowicie
sprawę Carlill v Carbolic Smoke Ball Company [1893] 1 QB 256. Zacznijmy najpierw od rozszyfrowania oznaczeń w nazwie sprawy. Carlill – nazwisko powódki, osoby która składa pozew. Carbolic Smoke Ball Co – nazwa pozwanego, firmy która została oskarżona. [1893] – rok w którym sprawa została opublikowana, 1 QB – tom pierwszy dziennika, w którym została opublikowana sprawa, Queen’s Bench. 256 – numer strony, na której znajdziemy sprawę. 


Istotne w tej sprawie jest orzeczenie sądu, który przyjął, że oświadczenie przed-kontraktowe przedsiębiorcy należy uznać za wiążące postanowienie następnie zawartej umowy."
Polecam przeczytanie całego artykułu:
 "Contract Law, czyli Prawo Kontraktu".


Brak komentarzy:

Prześlij komentarz