środa, 3 września 2014

Kompendium Wiedzy: Prawa człowieka


1. Prawa człowieka to podstawowe prawa, które przysługują każdemu człowiekowi od momentu narodzin aż do śmierci, niezależnie od pochodzenia, koloru skóry, narodowości, płci, religii czy wyznawanych poglądów.

2. Każdemu człowiekowi przysługują prawa gwarantowane przez państwo i wypływające z idei przyrodzonej godności, swobody działania, równości ludzi, braterskiej solidarności oraz sprawiedliwości.

3. Prawa człowieka są powszechne, niezbywalne i nienaruszalne.

4. Wyróżnia się: prawa osobiste, prawa ekonomiczne, prawa kolektywne, prawa kulturalne, prawa polityczne oraz prawa socjalne. 

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz