czwartek, 8 stycznia 2015

"Program Uniwersyteckich 
   Poradni Prawnych"


Program ten polega na powoływaniu przy Wydziałach Prawa i Administracji w całej Polsce, poradni prawnych, w których studenci prawa pod nadzorem oraz opieką merytoryczną pracowników naukowych i praktyków, udzielają nieodpłatnych porad prawnych osobom znajdującym w trudnej sytuacji materialnej.

Dlatego też podstawowym celem programu jest niesienie pomocy prawnej. W ten sposób zarówno spełnia się niezwykle istotną misję społeczną, jak i kształtuje wśród młodych prawników in spe świadomość traktowania pracy prawnika jako zawodu zaufania publicznego. Studenci prawa mają możliwość poznania problemów społecznych, dzięki czemu wzrasta ich wrażliwości m.in. na kwestie naruszania praw człowieka, zasad współżycia społecznego czy praw pracownika.


Innym ważnym celem programu jest udoskonalenie procesu kształcenia studentów prawa, w ramach stosowania prawa w relacjach z klientami i ich zmierzenia się z ich rzeczywistymi problemami.
Jest to idealne połączenie kształcenia dydaktycznego ze zdobywaniem umiejętności praktycznych.

Program adresowany jest zatem z jednej strony do studentów prawa i kadry dydaktycznej, z drugiej zaś strony jego głównymi odbiorcami są najsłabsze grupy społeczne takie jak: bezrobotni, bezdomni, emeryci, renciści, niepełnosprawni, ofiary przestępstw, kobiety w trudnej sytuacji życiowej, cudzoziemcy i uchodźcy. Program pozwala przede wszystkim zaspokoić elementarne, najważniejsze potrzeby społeczne związane z dostępem do bezpłatnej pomocy prawnej.

Zachęcam Was serdecznie do promowania działalności Studenckiej Uniwersyteckiej Poradni Prawnej działającej przy Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza. Podejmowane przez Poradnię działania mogą pomóc wielu osobom zarówno mieszkającym w Poznaniu jak i w okolicy. Więcej informacji znajdziecie na stronie internetowej oraz fanpage'u SUPP.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz