czwartek, 10 sierpnia 2017

"O czym pamiętać wynajmując 
stancje na studiach?"


Podczas, gdy wszyscy korzystają jeszcze z ostatnich uroków lata i zagranicznych wakacji, należy pamiętać, że wielkimi krokami zbliża się najgorętszy okres na rynku mieszkań na wynajem. Największą grupę poszukiwaczy stanowią właśnie studenci, którzy już od października rozpoczną lub będą kontynuować studia i poszukują idealnej stancji na okres nauki w innym mieście. Dlatego też zachęcam do zachowania w tym czasie czujności i pamiętania o kilku istotnych poradach zawartych w poniższym wpisie, które uchronią Was przed niepotrzebnymi błędami i szkodami finansowymi. 
WŁAŚCICIEL LOKALU


Przed podpisaniem umowy warto sprawdzić czy osoba, od której chcemy wynająć pokój lub mieszkanie jest rzeczywiście jego właścicielem. Potencjalny najemca może w tym celu sprawdzić podane przez wynajmującego informacje w ramach elektronicznego systemu ksiąg wieczystych. Istotnym jest, aby dane zawarte w księdze zgadzały się z danymi spisanymi z dowodu osobistego domniemanego właściciela. W sytuacji, gdy wynajmujący nie będzie właścicielem lokalu, obowiązkowo powinien on posiadać pisemne pełnomocnictwo od właściciela lokalu. 


UMOWA


Umowa najmu powinna być precyzyjna i zawierać kilka istotnych elementów. Nie istnieje jedna uniwersalna umowa najmu, którą można stosować jako tzw. szablon. Każda umowa powinna bowiem uwzględniać indywidualne ustalenia między wynajmującym a najemcą. Przede wszystkim najkorzystniejszą opcją jest podpisanie umowy na czas nieokreślony z miesięcznym wypowiedzeniem, bowiem w razie nagłej przeprowadzki lub wyprowadzki, szybko można taką umowę rozwiązać bez zbędnych komplikacji. Umowa o najem powinna zawierać dane osobowe wynajmującego i najemcy, przedmiot umowy uwzględniający opis wynajmowanego pokoju lub mieszkania (oraz pomieszczeń takich jak łazienka i kuchnia, z których najemca ma prawo korzystać), uprawnienia i obowiązki zarówno najemcy (np. dokonywanie drobnych bieżących napraw na swój koszt) jak i wynajmującego (np. usunięcie na własny koszt wad przedmiotu najmu jeśli wady te utrudniają lub uniemożliwiają korzystanie z najmu). W umowie należy również uwzględnić sposób i termin regulowania opłat eksploatacyjnych (koszty energii elektrycznej, wody, ogrzewania oraz Internetu). Finalnie należy ustalić także kaucję wypłacaną przez najemcę. Zwykle wartość kaucji odpowiada wysokości jednomiesięcznego czynszu. Kaucja jest zabezpieczeniem dla właściciela lokalu przed ewentualnymi uszkodzeniami wyposażenia lub zniszczeniami lokalu.
PROTOKÓŁ ZDAWCZO-ODBIORCZY


Dodatkowy załącznik do umowy powinien stanowić tzw. protokół zdawczo-odbiorczy. Najważniejsze, aby zawierał on dokładny opis stanu pomieszczeń wynajmowanego mieszkania, a w szczególności elementy znajdującego się w nim wyposażenia m.in. pralka, lodówka, odkurzacz. Ponadto należy spisać stan wszystkich liczników. A w celu uniknięcia potencjalnych konfliktów dodać to protokołu zdjęcia mieszkania z dnia przekazania kluczy i podpisania umowy. Pamiętajmy, że umowa najmu powinna być sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach zawierających podpisy wynajmującego i najemcy.


Mam nadzieję, że wpis okaże się dla Was przydatny. Zachęcam Was do dzielenia się w komentarzach Waszymi doświadczenia związanymi z wynajmem stancji oraz praktycznymi poradami, o których nie wspomniałam we wpisie, a które mogą ochronić potencjalnych najemców.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz