sobota, 24 marca 2018

Ogólnopolska Konferencja Naukowa
"Oblicza dyskryminacji i środki jej przeciwdziałania"W imieniu Koła Naukowego Prawa Międzynarodowego i Dyplomacji „Inter Genes” wraz z Sekcją Praw Człowieka Koła Naukowego Prawa Konstytucyjnego „Pro Publico Bono” działających na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu zapraszam Was serdecznie na pierwszą wspólnie organizowaną Ogólnopolską Konferencję Naukową "Oblicza dyskryminacji i środki jej przeciwdziałania", która odbędzie się już 10 kwietnia 2018 roku w Auditorium Maximum Collegium Iuridicum Novum Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.Stale wzrastająca w Polsce liczba przestępstw z nienawiści skłoniła Organizatorów do refleksji na temat tego, czym jest dyskryminacja, jak rozpoznawać jej przejawy i jak jej zapobiegać. Dlatego też wspólnie z uczestnikami czynnymi i biernymi pragną pochylić się nad zachowaniami dyskryminacyjnymi jako problemem systemowym i mechanizmem wykluczenia całych grup społecznych, ze względu na m.in. płeć, wyznanie, pochodzenie etniczne, narodowość, rasę, wiek, niepełnosprawność, orientację seksualną, tożsamość płciową czy status materialny. 

Proponowane obszary tematyczne referatów to m.in.: zakaz dyskryminacji w aktach prawa międzynarodowego, zakaz dyskryminacji w Europejskiej Konwencji Praw Człowieka, dyskryminacja bezpośrednia i pośrednia, dyskryminacja w różnych środowiskach: w pracy, w szkole, w Internecie, zasada równego traktowania oraz przejawy jej łamania, przestępstwa z nienawiści, mowa nienawiści, środki ochrony przed dyskryminacją. Natomiast W panelu eksperckim Konferencji wystąpią m.in. pracownice i pracownicy naukowi oraz działacze i działaczki w dziedzinie praw człowiek. 

Ogólnopolska Konferencja Naukowa "Oblicza dyskryminacji i środki jej przeciwdziałania" odbędzie się w ramach Dni Antydyskryminacji, a więcej informacji na temat wydarzenia znajdziecie na oficjalnej stronie Konferencji na portalu Facebook.

Blog "In§piracja dla Prawnika" objął Ogólnopolską Konferencję
Naukową "Oblicza dyskryminacji i środki jej przeciwdziałania" 
patronatem medialnym.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz