czwartek, 5 kwietnia 2018

"Ogólnopolska Konferencja Naukowa: Prawo karne wobec dziecka jako ofiary i jako sprawcy"


W imieniu Koła Naukowego Prawa Karnego "Ultima Ratio" działającego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego zapraszam Was serdecznie do udziału w Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej "Prawo karne wobec dziecka jako ofiary i jako sprawcy". Konferencja odbędzie się w dniu 11 kwietnia 2018 roku na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego.
Zgodnie ze wstępnym harmonogramem wydarzenia, po rejestracji uczestników nastąpi uroczyste otwarcie Konferencji, a następnie (po części inauguracyjnej) rozpocznie się część merytoryczna, która odbywać się będzie w ramach trzech paneli podzielonych tematycznie. W ramach każdego z paneli przewidzianych zostało 5-6 wystąpień zarówno studentów, doktorantów, jak i ekspertów. Organizatorzy zaplanowali 6 prelekcji eksperckich oraz 11 prelekcji studencko-doktoranckich.

Wśród ekspertów wystąpią m.in. dr. hab. prof UŚ Olga Sitarz - kierownik Katedry Prawa Karnego i Kryminologii WPiA UŚ, której praca doktorska poświęcona została tematyce związanej z ochroną praw dziecka; dr Aleksandra Wentkowska - Pełnomocnik Terenowy Rzecznika Praw Obywatelskich, pracownik naukowy Katedry Teorii i Filozofii Prawa WPiA UŚ; przedstawiciel Wydziału Pedagogiki i Psychologii UŚ; przedstawiciel Prokuratury Okręgowej w Katowicach czy sędzia Sądu w Wydziale ds. Nieletnich. 

Oprócz ekspertów jako prelegenci wystąpią także studenci i doktoranci z ośrodków akademickich z całej Polski. Wśród słuchaczy znajdą się studenci, doktoranci oraz pracownicy Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego, a także przedstawiciele Policji i Prokuratury. 

Więcej informacji na temat wydarzenia znajdziecie na oficjalnej stronie Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej "Prawo karne wobec dziecka jako ofiary i jako sprawcy" na portalu Facebook.


Blog "In§piracja dla Prawnika" objął Ogólnopolską Konferencję
Naukową "Prawo karne wobec dziecka jako ofiary i jako sprawcy" 
patronatem medialnym.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz