piątek, 20 kwietnia 2018

"Prawa człowieka? To się praktykuje!"


Interesują Was prawa człowieka? Chcecie poznać pracę zespołu doświadczonych specjalistów, do których każdego roku obywatele kierują ponad 60 tys. spraw? Nie boicie się wyzwań, jesteście gotowi podjąć ważne zadania i uczyć się, jak pomagać ludziom? A przede wszystkim jesteście studentami III, IV lub V roku prawa? Jeżeli odpowiedź na powyższe pytania jest twierdząca to zapraszam Was serdecznie na miesięczne praktyki wakacyjne w Biurze Rzecznika Praw Obywatelskich! 
Zgodnie z informacjami podanymi na stronie internetowej Biura RPO praktykanci wezmą udział w różnych wydarzeniach (wykładach, warsztatach, dyskusjach, spotkaniach). Pierwszy tydzień praktyk studenci spędzają w Zespole Wstępnej Oceny Wniosków, gdzie z bliska mogą zobaczyć, jak wyglądają rozmowy z obywatelami, którzy składają skargi do RPO. W pozostałe tygodnie studenci pracują w wybranym przez siebie, specjalistycznym zespole prawnym. Do wyboru są: Zespół Prawa Konstytucyjnego, Międzynarodowego i Europejskiego, Zespół Prawa Karnego, Zespół Prawa Cywilnego, Zespół Prawa Administracyjnego i Gospodarczego, Zespół Prawa Pracy i Zabezpieczenia Społecznego, Zespół "Krajowy Mechanizm Prewencji", Zespół do spraw Wykonywania Kar, Zespół do spraw Równego Traktowania. W zespołach praktykanci poznają pracę prawników oraz mają okazję uczestniczyć w rozprawach, w których biorą udział pracownicy z ramienia Rzecznika Praw Obywatelskich.


Ponadto praktykanci, poza codzienną pracą z dokumentami, spotykają się również z ekspertami ze wszystkich zespołów w Biurze Rzecznika Praw Obywatelskich, by rozmawiać o najważniejszych działaniach podejmowanych przez RPO w zakresie ich działalności. Prowadzą również dyskusję między innymi o tym, jak skutecznie informować o prawach człowieka. Warto wspomnieć, iż  w ramach programu praktyk studenci odwiedzają Sąd Najwyższy, spotykają się z przedstawicielami organizacji pozarządowych, uczestniczą w konferencjach i spotkaniach organizowanych w Biurze RPO, a także biorą udział w warsztatach z rzecznikiem praw obywatelskich Adamem Bodnarem.
Aby dostać się na praktyki w Biurze Rzecznika Praw Obywatelskich musicie rozwiązać kazus oraz pomyślnie przejść rozmowę kwalifikacyjną. Na początek wystarczy, że prześlecie CV, list motywacyjny formularz zgłoszeniowy, oświadczenie o braku konfliktu interesów oraz skierowanie na praktyki z uczelni lub biura karier (można dostarczyć w późniejszym terminie). 


Zgłoszenie należy przesłać do 14 maja 2018 roku - Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich Al. Solidarności 77, 00-090 Warszawa lub praktyki@brpo.gov.pl z dopiskiem „Nabór na praktyki wakacyjne 2018 roku”. Natomiast wszystkie szczegółowe zasady organizacji i przebiegu praktyk w Biurze Rzecznika Praw Obywatelskich znajdziecie na stronie: www.rpo.gov.pl w zakładce „Praktyki i staż”.


Brak komentarzy:

Prześlij komentarz