niedziela, 10 czerwca 2018
W imieniu Koła Naukowego Prawa Międzynarodowego i Dyplomacji "Inter Gentes" działającego przy Zakładzie Prawa Międzynarodowego i Organizacji Międzynarodowych na Wydziale Prawa i Administracji im. Adama Mickiewicza w Poznaniu zapraszam Was serdecznie do udziału w konferencji "POZIMUN – Poznań International Model United Nations 2018", która odbędzie się w dniach 18-21 października 2018 roku w Poznaniu. 

Poznań International Model United Nations jest symulacją obrad Organizacji Narodów Zjednoczonych, której dydaktyczno-szkoleniowy charakter ma na celu zwrócenie uwagi na wybrane problemy współczesnego świata (w tym łamanie praw człowieka) oraz możliwe sposoby ich rozwiązania. Zadaniem każdego z uczestników POZIMUN'a jest wcielenie się w rolę reprezentanta jednego z krajów członkowskich ONZ (z wyjątkiem kraju ojczystego) i stworzenie, adekwatnego do rzeczywistej sytuacji politycznej, stanowiska na dyskutowany temat. Uczestnicy mają zatem niepowtarzalną okazją podjąć polityczne wyzwanie, które na co dzień zarezerowane jest tylko i wyłącznie dla prawdziwych dyplomatów. Ponadto, w celu nadania obradom bardziej realistycznego charakteru, uczestnicy muszą dodatkowo zapoznać się z polityką prowadzoną aktualnie przez wszystkie kraje, tj. członków ich grupy symulacyjnej.

Główne cele konferencji to zapoznanie uczestników z procedurami i działaniami wyspecjalizowanych organów ONZ, przybliżenie reguł tworzenia rezolucji i rekomendacji ONZ, analiza danego problemu prawnego o charakterze międzynarodowym z perspektywy różnych państw wraz z uwzględnieniem ich interesów politycznych oraz gospodarczych, zaznajomienie uczestników z zasadami i mechanizmami negocjacji oraz możliwościami ich wykorzystania, przybliżenie współczesnych problemów globalnych i regionalnych oraz możliwości ich rozwiązania, a także zapoznania z terminologią prawnomiędzynarodową i dyplomatyczną w języku angielskim i warunkami prowadzenia dyskusji podczas sesji organów ONZ.

Wszystkie powyżej wskazane elementy sprawiają, że Poznań International Model United Nations jest wydarzeniem interdyscyplinarnym i łączy ze sobą wiele dziedzin naukowych, takich jak prawo, ekonomia, dyplomacja czy stosunki międzynarodowe.
Warto wskazać, iż jest to już piąta edycja POZIMUN-a, a zarazem kontynuacja konferencji, które zostały zorganizowane w dniach 2-5 maja 2013 na Wydziale Nauk Politycznych i Dziennikarstwa UAM, 1-4 maja 2014 roku i 13-17 lipca 2015 roku na Wydziale Prawa i Administracji UAM oraz 4-7 maja 2017 roku na Wydziale Prawa i Administracji UAM oraz Wydziale Filologii Polskiej i Klasycznej UAM.

Poprzednie edycje zakończyły się ogromnym sukcesem, przyciągając uczestników z kilkunastu państw Europy i świata. Podczas tegorocznej edycji POZIMUN, organizatorzy chcieliby zaangażować nie tylko studentów polskich i zagranicznych, ale i licealistów zainteresowanych tematyką prawa krajowego, prawa międzynarodowego, dyplomacji i prawa europejskiego.

Więcej informacji na temat wydarzenia oraz rekrutacji delegatów znajdziecie na oficjalnej stronie konferencji "POZIMUN – Poznań International Model United Nations 2018" oraz na portalu Facebook


Blog "In§piracja dla Prawnika" objął konferencję  
"POZIMUN – Poznań International Model United Nations 2018" 
patronatem medialnym.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz