piątek, 7 września 2018W imieniu Koła Naukowego Prawa Międzynarodowego i Dyplomacji "Inter Gentes" działającego przy Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu zapraszam Was serdecznie do udziału w II edycji Ogólnopolskiej Konferencji "Znaczenie dyplomacji w dobie światowych konfliktów XXI wieku". W poniższym wpisie znajdziecie wszelkie niezbędne informacje na temat projektu. 

XXI wiek jest wiekiem naznaczony wieloma światowymi, wielopłaszczyznowymi konfliktami. Oprócz jawnych antagonizmów wspólnota międzynarodowa cierpi także z powodu licznych napięć, nieporozumień i niezgodności poglądów. Wśród tych wszystkich zjawisk szczególną rolę odgrywa dyplomacja, jako jeden z głównych instrumentów przeciwdziałania eskalacji istniejących konfliktów, a także zapobiegania powstawaniu nowych. Zasadniczym celem konferencji jest próba udzielenia odpowiedzi na pytanie, jakie znaczenie ma współczesna dyplomacja w dobie światowych konfliktów XXI wieku oraz zaprezentowanie interesów poszczególnych państw lub narodów w kontekście wygłaszanych przez nie postulatów i wizji światowego ładu.

Podczas spotkania zostanie poddana analizie rola dyplomacji w dobie światowych konfliktów XXI wieku oraz zgłębiona zostanie problematyka jej funkcjonowania w konfliktogennych kwestiach polityki zagranicznej, w oparciu o aktualne przykłady. Ponadto w jej trakcie zostaną zaprezentowane interesy poszczególnych państw w odniesieniu do trwających z ich udziałem sporów oraz narzędzia perswazji stosowane w dyplomacji do osiągnięcia określonych celów. 

Prelegenci będą prowadzili teoretyczne rozważania nad istotą współczesnej dyplomacji oraz rolą partykularnych czynników, takich jak państwowe a międzynarodowe cele, nastroje społeczne czy systemy wartości w kształtowaniu się obrazu polityki zagranicznej. Analizie zostanie poddana również ich praktyczna rola w sporach toczących się współcześnie. Ponadto konferencja jest niepowtarzalną okazją do zgłębienia teoretycznej wiedzy z zakresu polityki zagranicznej i współczesnych metod rozwiązywania konfliktów na arenie międzynarodowej.


Z przyjemnością informuję, iż blog In§piracja dla Prawnika objął II edycję Ogólnopolskiej Konferencji "Znaczenie dyplomacji w dobie światowych konfliktów XXI wieku" patronatem medialnym.


Brak komentarzy:

Prześlij komentarz