niedziela, 2 grudnia 2018


W imieniu Koła Naukowego Prawa Europejskiego "Europa Concors" działającego we współpracy z katedrą Prawa Europejskiego Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu zapraszam serdecznie do biernego udziału w I Ogólnopolskiej Studencko-Doktoranckiej Konferencji Naukowej "25 lat Rynku Wewnętrznego UE", która odbędzie się już 12 grudnia 2018 roku na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu (al. Niepodległości 53).


Konferencja ta będzie formą uczczenia 25 rocznicy istnienia Jednolitego Rynku UE, który obecny jest we wszystkich dziedzinach naszego życia i w niezwykle dużym stopniu kształtuje otaczającą nas codzienność. Jednakże jego funkcjonowanie w ostatnich latach wystawione jest na różne ataki, począwszy od kwestionowania udziału rynku wewnętrznego w regulacji produkcji żywności, poprzez transport, energetykę i politykę monetarną aż po digitalizację i swobodny przepływ osób.

Konferencję rozpocznie dyskusja ekspertów akademickich prowadzona przez dr. Miłosza Malagę, następnie głos zostanie oddany prelegentom podczas paneli: prawnego oraz ekonomicznego. Drugą część Konferencji rozpocznie wykład byłego Premiera i przewodniczącego Komitetu Integracji Europejskiej Leszka Millera, który rozpocznie panel historyczno-politologiczny Konferencji.


W ramach panelu historyczno-politologicznego, ekonomicznego i prawnego odbędą się prelekcje dotyczące następujących zagadnień: rozwój i przyszłość rynku wewnętrznego, wpływ koncepcji Unii dwóch prędkości na rynek wewnętrzny, Brexit a rynek wewnętrzny, znaczenie jednolitego rynku dla gospodarki poszczególnych państw, sytuacja przedsiębiorców na rynku wewnętrznym w kontekście wzrastających nastrojów eurosceptycznych, unia monetarna, wpływ orzecznictwa TSUE na integrację na rynku wewnętrznym czy prawne bariery na jednolitym rynku.

Blog "In§piracja dla Prawnika" objął I Ogólnopolską 
Studencko-Doktorancką Konferencję Naukową "25 lat Rynku Wewnętrznego UE"patronatem medialnym.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz