poniedziałek, 18 lutego 2019W imieniu Stowarzyszenia "Dni Antydyskryminacji" oraz
 Koła Naukowego Prawa Konstytucyjnego „Pro Publico Bono” działających na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu zapraszam Was serdecznie na Interdyscyplinarną Ekspercką Ogólnopolską Konferencję Naukową "Oblicza dyskryminacji i środki jej przeciwdziałania", która odbędzie się w ramach już III Dni Antydyskryminacji w dniu 2 kwietnia 2019 roku w Auditorium Maximum Collegium Iuridicum Novum Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.


Udział w Konferencji jest niepowtarzalną okazją do zgłębienia wiedzy teoretycznej oraz praktycznej z zakresu prawa antydyskryminacyjnego, jego uwarunkowań w aktach prawnych, a także rodzajów dyskryminacji oraz sposobów jej przeciwdziałania. Temat Konferencji zasługuje na szczególną uwagę ze względu na stale wzrastającą liczbę przestępstw o charakterze dyskryminacyjnym i motywowanych nienawiścią. Niezmiernie ważnym elementem zapobiegania tego typu czynów jest stanowcza, merytoryczna dyskusja i zapoznawanie społeczeństwa, w tym studentów, z problemem dyskryminacji w życiu codziennym oraz w Internecie. 

Jednym z najbardziej istotnych założeń konferencji jest stworzenie pola do dyskusji, której podstawą będą dotychczasowe badania z zakresu prawa antydyskryminacyjnego oraz doświadczenia związane z wykorzystaniem konkretnych przepisów w praktyce. 

Celem przyświecającym organizatorom jest zbadanie, w jaki sposób można zapobiegać dyskryminacji ze względu na m.in. płeć, wyznanie, pochodzenie etniczne, narodowość, rasę, wiek, niepełnosprawność oraz orientację seksualną. Kwestie te zostaną poruszone przez ekspertów z różnych dziedzin tak, aby spojrzeć na problematykę wykluczeń i nierówności społecznych z możliwie najszerszej perspektywy. Organizatorzy przewidują pięć paneli dyskusyjnych podzielonych na następujące grupy tematyczne: panel prawny; socjalno-antropologiczno-kulturowy; instytucjonalny; technologiczny oraz artystyczny. 

Konferencja stanowi część III Dni Antydyskryminacji. Dni Antydyskryminacji jest to tydzień poświęcony tematyce dyskryminacyjnej, podczas którego odbywają się liczne szkolenia, warsztaty, wykłady otwarte, a także projekcje filmów związanych z omawianą tematyką. Finał, a tym samym podsumowanie Dni Antydyskryminacji stanowi Żywa Biblioteka.

Blog "In§piracja dla Prawnika" objął Ogólnopolską Konferencję
Naukową "Oblicza dyskryminacji i środki jej przeciwdziałania" 
patronatem medialnym.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz