poniedziałek, 7 października 2019

"Organizacja konkursu w social mediach 

W dzisiejszym wpisie z przyjemnością udostępniam Wam wywiad z radcą prawnym Pauliną Piątek, która ze względu na fakt, iż specjalizuje się w prawie IT/Digital, przeprowadziła mnie przez proces zorganizowania konkursu w social mediach, opowiadając o formule zadania konkursowego, wymogach regulaminu, tzw. klauzulach niedozwolonych czy ochronie danych osobowych. Pani Mecenas prowadzi kancelarię butikową, w której pomaga przedstawicielom branży IT w rozwoju biznesu, wspierając ich od strony prawnej. Na co dzień współpracuje z programistami, agencjami kreatywnymi i sklepami internetowymi. Ponieważ prawo nie zawsze nadąża za postępem technologicznym, czerpie ogromną satysfakcję ze znajdowania rozwiązań pozwalających branży IT rozwijać się mimo barier. Prywatnie Pani Mecenas jest molem książkowym, kocha wczesne poranki i rzemieślnicze lody, a ponadto prowadzi świetny kanał na Youtube, na który serdecznie Was zapraszam. Miłej lektury!

K.M. Planuję zorganizować w najbliższym czasie konkurs we współpracy z wydawnictwem prawniczym. Jakich zasad powinnam przestrzegać, aby przygotować legalny konkurs w tzw. social mediach? 
P.P. Organizując konkurs, czy jakąkolwiek akcję promocyjną za pośrednictwem portali społecznościowych, takich jak Facebook czy Instagram, musimy pamiętać nie tylko o przepisach powszechnie obowiązującego prawa, ale również o przepisach obowiązujących na tych konkretnych platformach. Zarówno Facebook, jak i Instagram, mają rozbudowane regulaminy i polityki, które wszyscy akceptujemy podczas zakładania konta, a do których mało kto kiedykolwiek zagląda. Znajdziemy tam konkretne zapisy dotyczące warunków organizowania promocji i konkursów. 

K.M. Które akty powszechnie obowiązującego prawa zawierają regulacje dotyczące przedmiotowych aktywności w Internecie? 
P.P. Przede wszystkim - Kodeks Cywilny. Konkurs z nagrodami, to nic innego, jak przyrzeczenie publiczne, któremu poświęcono art. 919 – 921 tej ustawy. Przed rozpoczęciem konkursu warto też zajrzeć do ustawy o grach hazardowych oraz do ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. 

K.M. Chciałabym, aby zasady, zgodnie z którymi przeprowadzę konkurs, były klarowne, tak aby każdy z uczestników nie miał wątpliwości, m.in. w jaki sposób zostanie wyłoniony zwycięzca. Jak zatem prawidłowo skonstruować prawidłowy regulamin konkursu w social mediach? 
P.P. Poruszyła Pani właśnie najważniejszą kwestię, o której tak wiele osób zapomina. Żaden konkurs organizowany w social mediach nie powinien mieć racji bytu bez regulaminu. Nie mówię tu o wielostronicowym, skomplikowanym dokumencie. W większości przypadków wystarczy dosłownie kilka zdań, które odpowiednio zabezpieczą nas i uczestników. Warto tutaj podkreślić, że przygotowanie oficjalnego regulaminu konkursu jest wymagane przez wspomniane już wewnętrzne przepisy obowiązujące na Facebooku i Instagramie. 

Regulamin powinien zawierać następujące postanowienia: 

1) Określenie, kto jest organizatorem konkursu oraz kto jest fundatorem nagród – dzięki temu uczestnicy wiedzą, z kim mają do czynienia i do kogo się zwrócić w razie problemów. 

2) Warunki uczestnictwa w konkursie – określenie, kto może wziąć udział w zabawie. Najwygodniejszym rozwiązaniem jest dopuszczenie do udziału wyłącznie osób fizycznych posiadających pełną zdolność do czynności prawnych, czyli (co do zasady) pełnoletnich. Nie zawsze jednak takie rozwiązanie będzie wystarczające. Założenie konta na Facebooku czy Instagramie dopuszczalne jest dla osób, które ukończyły co najmniej 13 lat i istnieje spore prawdopodobieństwo, że organizowany przez nas konkurs będzie skierowany również do nastoletnich użytkowników. W takim przypadku dobrze jest przewidzieć w regulaminie, że osoby niepełnoletnie będą musiały na nasze żądanie przedstawić pisemną zgodę opiekuna prawnego na udział w konkursie. Ten fragment regulaminu jest też dobrym miejscem na określenie, czy uczestnicy muszą mieć adres do korespondencji na terenie Polski. Może to nas uchronić od kosztownej wysyłki nagrody na drugi koniec świata. 

3) Czas trwania konkursu – najlepiej z dokładnością co do minuty, z uwagi na możliwość dokładnego ustalenia czasu poszczególnych zdarzeń w social mediach. 

4) Zadanie konkursowe - opis tego, co uczestnicy muszą zrobić, by wygrać. Warto tutaj określić, czy uczestnik może dokonać więcej niż jednego zgłoszenia oraz zastrzec sobie prawo do dyskwalifikowania zgłoszeń dokonanych niezgodnie z zasadami. 


5) Nagroda – Zgodnie ze wspomnianymi już przeze mnie przepisami o przyrzeczeniu publicznym, jeśli nie wskażemy wyraźnie, że w konkursie można wygrać tylko jedną nagrodę, nagroda będzie się należała każdemu uczestnikowi, który prawidłowo wykona zadanie konkursowe. Zatem w tym miejscu regulaminu określamy, co jest do wygrania oraz wskazujemy wartość poszczególnych nagród. Warto też sprecyzować, czy jeden uczestnik może wygrać tylko jedną, czy też więcej nagród. 

6) Sposób rozstrzygnięcia konkursu – wskazanie metody wyłonienia zwycięzców, np. wybór najciekawszej odpowiedzi w ocenie organizatora, albo uzyskanie najwyższej oceny zdaniem komisji konkursowej. Jeśli decydujemy się na powołanie komisji konkursowej, to powinniśmy zadbać o jej nieparzysty skład. W tej części regulaminu należy też określić sposób ogłoszenia wyników i przekazania nagród. 

7) Wyłączenie odpowiedzialności Facebooka lub Instagrama – Z regulaminów obu portali wynika wprost, że regulamin promocji organizowanej za ich pośrednictwem musi zawierać pełne zwolnienie portalu od wszelkiej odpowiedzialności oraz informację, że promocja nie jest w żaden sposób sponsorowana, popierana ani administrowana przez ten portal. 

K.M. Czy mogłaby Pani Mecenas wskazać klauzule niedozwolone, o których warto pamiętać tworząc przedmiotowy regulamin? 
P.P. Nie nazwałabym tego stricte klauzulą niedozwoloną, a raczej zapisem, którego lepiej się wystrzegać. Mam na myśli losowanie. Gra o wygraną pieniężną lub rzeczową, której wynik zależy od przypadku, jest grą losową w rozumieniu ustawy o grach hazardowych. Oznacza to, że zorganizowanie konkursu, którego zwycięzca zostanie wylosowany np. z komentarzy pod postem, będzie podlegało ustawowym regulacjom. Urządzanie gier losowych, zakładów wzajemnych, gier w karty i gier na automatach oraz prowadzenie działalności w tym zakresie jest dozwolone wyłącznie na podstawie właściwej koncesji, zezwolenia lub dokonanego zgłoszenia. Brak wymaganego zgłoszenia, zezwolenia lub koncesji, wiąże się z nałożeniem kary pieniężnej rzędu od kilkudziesięciu, do kilkuset tysięcy złotych. 

Zatem gdy ktoś ogłasza bardzo popularne w social mediach „rozdanie”, w znakomitej większości przypadków organizuje grę losową, która powinna zostać zgłoszona do właściwego urzędu celno-skarbowego. Aby uniknąć konieczności zgłoszenia, powinniśmy wystrzegać się elementu losowości przy wyłanianiu laureatów. Element losowości najlepiej zastąpić prostą rywalizacją, np. „wygrywa najciekawsza odpowiedź”. 

K.M. Czy istnieją jakiejkolwiek ograniczenia dotyczące formuły zadania konkursowego? Czy jako organizator mogę zobowiązać uczestników konkursu do podjęcia konkretnej aktywności np. polubienia postu, udostępnienia informacji o konkursie lub oznaczenia znajomych w komentarzu pod konkursowym postem? 
P.P. Nie ulega wątpliwości, że zachęcanie followersów do interakcji z naszymi postami bardzo korzystnie wpływa na zasięgi profilu. Należy jednakże pamiętać, że nie każde takie zachowanie będzie zgodne z obowiązującymi regulaminami, ponieważ niektóre tego typu zachowania zostały wprost zakazane. I tak np. zgodnie z regulaminem Facebooka, wszelkiego rodzaju promocje (np. konkursy i loterie) mogą być przeprowadzane wyłącznie na stronach (fanpage’ach), w grupach i w wydarzeniach. Nie jest więc zgodne z regulaminem prowadzenie tego typu promocji za pośrednictwem profilu osobistego. Co więcej, ani prywatne osie czasu, ani koneksje ze znajomymi nie mogą być w ogóle wykorzystywane do przeprowadzania promocji. Jak czytamy w regulaminie: „niedozwolone jest stosowanie rozwiązań typu „udostępnij na swojej osi czasu, aby wziąć udział w promocji”, „udostępnij na osi czasu znajomego, aby uzyskać dodatkowe udziały w promocji” czy „oznacz znajomych w tym poście, aby wziąć udział w promocji”.” Warto też pamiętać o zasadach dotyczących ograniczania facebookowego spamu, zgodnie z którymi zakazane jest między innymi zachęcanie do polubień, udostępnień lub kliknięć pod fałszywym pozorem. Jak widać, Facebook bardzo pilnuje, abyśmy nie stosowali praktyk zmieniających lajki i udostępnienia w walutę. Wszelkie próby sztucznej popularyzacji postów stanowią naruszenie zasad. 


Podobne obostrzenia obowiązują na Instagramie. Jeśli używamy Instagrama do przeprowadzania promocji (na przykład konkursu czy loterii), to nie możemy tagować swojego contentu w sposób wprowadzający w błąd, ani nie możemy zachęcać do tego innych użytkowników. Przykładowo, nie możemy zachęcać uczestników konkursu do oznaczania siebie lub znajomych na zdjęciach, na których w rzeczywistości tych osób nie ma. Wymuszanie na użytkownikach lajkowania i udostępniania swoich postów jest nie tylko wątpliwe z etycznego punktu widzenia, ale również niezgodne z zasadami obowiązującymi na Facebooku i Instagramie. Oba portale deklarują, że karą za takie naruszenia może być nawet usunięcie konta. 

K.K. Interesuje mnie aspekt ochrony oraz przetwarzania danych osobowych. Czy będąc organizatorem konkursu powinnam oznaczyć siebie jako administratora danych osobowych uczestników. A jeśli tak, to czy jestem zobowiązana do odebrania od uczestników stosownych zgód na przetwarzanie tych danych? 
P.P. Będąc organizatorem konkursu, przetwarzamy dane osobowe jego uczestników w celu dokonania niezbędnych czynności, takich jak chociażby wyłonienie zwycięzcy, ogłoszenie wyników i wręczenie (wysyłka) nagród. Jako organizatorzy zarządzamy tymi danymi, decydując o sposobach ich przetwarzania, zatem jesteśmy ich administratorami. W związku z tym, spoczywają na nas obowiązki wynikające z przepisów RODO, a w tym przede wszystkim obowiązek informacyjny uregulowany w art. 13. Nasze obowiązki możemy zrealizować w regulaminie. Zgoda uczestnika konkursu na przetwarzanie jego danych osobowych wynika wprost z samej czynności wzięcia udziału w konkursie, co jest poprzedzone zapoznaniem się z treścią regulaminu i jej akceptacją. W przypadku konkursów na Facebooku i Instagramie, dane takie jak imię i nazwisko, czy login, są widoczne dla wszystkich. Obowiązkiem organizatora jest zadbanie o poufność innych danych, takich jak np. adres laureata do wysyłki nagrody. Te dane powinny zostać przekazane np. za pośrednictwem wiadomości prywatnej i zachowane wyłącznie do wiadomości organizatora i wyłącznie przez czas niezbędny do zrealizowania naszych obowiązków. 

K.M. Czy przedmiot stanowiący nagrodę w organizowanym konkursie, a otrzymaną wcześniej od wydawnictwa prawniczego, powinnam zakwalifikować jako przychód z innych źródeł? Czy jestem zobowiązana do odprowadzenia w związku z tym stosownego podatku od przedmiotowej nagrody? 
P.P. Na początku naszej rozmowy wspomniałam o ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych, do której warto zajrzeć przed rozpoczęciem konkursu. Zgodnie z art. 30 ust. 1 pkt 2 tej ustawy, od wygranych w konkursach pobiera się zryczałtowany podatek dochodowy w wysokości 10% wartości nagrody. Obowiązek pobrania i uiszczenia podatku spoczywa na wydającym nagrodę, czyli najczęściej na organizatorze. Nie można tego obowiązku przerzucić na laureata. 

Na szczęście, istnieje szereg zwolnień od tego podatku. Przykładowo, wolna od podatku jest wartość wygranych w konkursach i grach organizowanych i ogłaszanych przez Internet oraz konkursach z dziedziny nauki, kultury, sztuki, dziennikarstwa i sportu, a także nagród związanych ze sprzedażą premiową towarów lub usług - jeżeli jednorazowa wartość tych wygranych lub nagród nie przekracza kwoty 2000 zł. Podobnie, wolne od podatku są wygrane w loteriach promocyjnych, jeżeli jednorazowa wartość tych wygranych nie przekracza 2280 zł. Zatem jeśli w naszym instagramowym konkursie można wygrać pojedynczą książkę od wydawnictwa, to obowiązek pobrania i odprowadzenia zryczałtowanego podatku dochodowego za laureata, co do zasady, nie powstanie.


Mam nadzieję, że powyższy wpis będzie dla Was wartościowy i przydatny. Zachęcam do komentowania i zadawania pytań pod wpisem. Z przyjemnością wyjaśnię wraz z Panią Mecenas wszelkie wątpliwości. 


2 komentarze:

  1. W wielu firmach nadal funkcjonuje taki model pracy, pracownicy chętnie zostają po godzinach i sobie dorabiają. Najważniejsze jednak jest to, aby właściwie zarządzać i korzystać z nowoczesnych rozwiązań. Od siebie polecam ofertę https://craftware.pl/oferta/salesforce-dla-biznesu/ na pewno was zainteresuje.

    OdpowiedzUsuń
  2. Naprawdę bardzo fajnie napisano. Jestem pod wrażeniem.

    OdpowiedzUsuń