czwartek, 20 maja 2021

Ogólnopolska Konferencja Naukowa 
"Przemoc w rodzinie w ujęciu interdyscyplinarym"


W imieniu Koła Naukowego Prawa Rodzinnego i Spadkowego działającego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego zapraszam serdecznie do udziału biernego w I Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej pt.: "Przemoc w rodzinie w ujęciu interdyscyplinarnym", która odbędzie się w dniu 20 maja 2021 roku w formie online poprzez transmisję live na stronie wydarzenia na portalu Facebook.


Celem organizatorów konferencji jest przybliżenie zagadnień związanych ze zjawiskiem przemocy, jej negatywnych skutków społecznych, a także problemów stojących przed prawnikami, w związku z obecnymi mechanizmami pomocy osobom doświadczającym zachowań przemocowych ze strony osób najbliższych. Podczas wydarzenia będziemy starać się również odpowiedzieć na pytanie odnośnie do potrzebnych i postulowanych nowych zmian w prawie polskim, jak i międzynarodowym. 

Konferencję otworzy dr hab. Adam Bodnar, prof. SWPS, Rzecznik Praw Obywatelskich VII kadencji, który wygłosi wystąpienie na temat jurysdykcji krajowej oraz międzynarodowej w zakresie ochrony praw osób dotkniętych przemocą w rodzinie.

W I panelu eksperckim (prawo karne) w godz. 9:15-10:30 wezmą udział: dr hab. Monika Płatek, prof. ucz., dr Magdalena Grzyb oraz dr Małgorzata Dziewanowska. W II panelu eksperckim (prawo rodzinne i międzynarodowe) w godz. 10:40-12:35 udział wezmą: dr Jakub Pawliczak, dr hab. Jacek Wierciński, prof. ucz., dr hab. Dobrochna Bach-Golecka, prof. ucz., dr hab. Kinga Flaga-Gieruszyńska, prof. US oraz dr Piotr Piskozub.


Blog "In§piracja dla Prawnika" objął OKN 
„Przemoc w rodzinie w ujęciu interdyscyplinarnym" 
patronatem medialnym.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz