czwartek, 3 sierpnia 2017

"Znaczenie dyplomacji w dobie światowych konfliktów XXI wieku"


W imieniu Koła Naukowego Prawa  Międzynarodowego i Dyplomacji "Inter Gentes" działającego przy Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu zapraszam Was serdecznie do udziału w Konferencji pt. Znaczenie dyplomacji w dobie światowych konfliktów XXI wieku". Poniżej znajdziecie wszelkie niezbędne informacje na temat projektu. 

XXI wiek naznaczony jest światowymi, wielopłaszczyznowymi konfliktami, w których dyplomacja odgrywa szczególną rolę jako jeden z głównych instrumentów zapobiegania ich eskalacji oraz położenia kresu istniejącym. Zasadniczym celem konferencji jest próba udzielenia odpowiedzi na pytanie, jakie znaczenie ma współczesna dyplomacja w dobie światowych konfliktów XXI wieku oraz zaprezentowanie interesów poszczególnych państw lub narodów w kontekście wygłaszanych przez nie postulatów i wizji światowego ładu.

Przykładowe tematy które zostaną poruszone podczas konferencji: UE wobec kryzysu imigracyjnego, Aneksja Krymu przez Rosję w świetle prawa międzynarodowego oraz obecny status prawny tego regionu, Postrzeganie sytuacji Kosowa przez państwa nie należące do ONZ oraz przez samo ONZ, Polska jako niestały członek Rady Bezpieczeństwa – wyzwania i cele, Brexit a nowe wyzwania dyplomacji - a także wiele innych!
Organizatorzy zapewniają możliwość udziału czynnego i biernego. Koszt udziału CZYNNEGO to 65 zł. Uczestnictwo BIERNE jest całkowicie darmowe i nie wymaga wcześniejszego zgłoszenia. Link do rejestracji uczestnictwa czynnego: https://goo.gl/forms/uvfvX2mu9zxiDivC2.

Aby Wasz udział czynny został zaakceptowany przez Organizatorów musicie spełnić następujące wymogi dotyczące abstraktu: długość tekstu powinna wynosić maksymalnie 250-300 słów, do tekstu należy dołączyć bibliografię, na abstrakcie należy również umieścić imię, nazwisko oraz afiliację (uczelnię) Autora. Ostateczny termin do którego można nadsyłać abstrakty to 29 sierpnia.

Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do selekcji abstraktów. Natomiast abstrakty niespełniające powyższych wymogów będą odrzucane w ramach wstępnej weryfikacji formalnej. W imieniu Organizatorów zachęcam również do zgłaszania referatów, które będą wykraczały poza powyższą listę, o ile zmieszczą się w tematyce konferencji. W razie pytań lub wątpliwości Organizatorzy proszą o kontakt drogą mailową lub poprzez wiadomość prywatną skierowaną do strony Koła Naukowego na Facebooku.


Z przyjemnością informuję, iż blog In§piracja dla Prawnika objął Konferencję patronatem medialnym.


Brak komentarzy:

Prześlij komentarz