poniedziałek, 11 grudnia 2017


"Ogólnopolska Konferencja Naukowa: 
Historia Prawa Międzynarodowego -
twórcy, kierunki, doktryny"


W imieniu Koła Naukowego Prawa Międzynarodowego i Dyplomacji "Inter Gentes" działającego przy WPiA Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu zapraszam serdecznie do biernego udziału w Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej pt. "Historia Prawa Międzynarodowego - twórcy, kierunki, doktryny", która odbędzie się już 16 grudnia 2017 roku w sali Delta na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu (al. Niepodległości 53).

Konferencja „Historia Prawa Międzynarodowego – twórcy, kierunki, doktryny”, to doskonała okazja nie tylko do popularyzacji historii prawa i stosunków międzynarodowych w kręgach akademickich, ale również możliwość polemiki pomiędzy prelegentami, studentami, doktorantami oraz uczestnikami nie związanymi ze środowiskiem akademickim, a zainteresowanymi tematem konferencji.


Prawo międzynarodowe jest jedną z najstarszych gałęzi prawa, mającą swe początki już w starożytności. Dynamiczny rozwój tej dziedziny w ostatnich dekadach oraz jej coraz mocniej zauważalna obecność w codziennym życiu, skłania do pochylenia się nad jej historią. Dlatego też zgodnie ze słowami Emila Ludwiga „trzeba wpierw studiować historię, jeśli pragnie się dalej ją tworzyć” organizatorzy Konferencji podjęli się zadania wspólnego przestudiowania historii prawa międzynarodowego. 

Celem Konferencji jest popularyzacja wiedzy z zakresu historii prawa międzynarodowego i jej oddziaływania na współczesne stosunki międzynarodowe oraz przybliżenie uczestnikom wielkich postaci związanych z prawem międzynarodowym i dyplomacją. Tematyka Konferencji obejmować będzie między innymi proces kształtowania się prawa międzynarodowego, organizacji międzynarodowych i praw człowieka, wpływ ważnych wydarzeń historycznych na rozwój prawa międzynarodowego oraz sylwetki twórców prawa międzynarodowego. Natomiast ogólnopolski charakter Konferencji pozwoli spojrzeć na tę problematykę w sposób holistyczny, obejmujący szereg rozmaitych perspektyw.


Blog "In§piracja dla Prawnika" objął Ogólnopolską Konferencję
"Historia Prawa Międzynarodowego - twórcy, kierunki, doktryny" 
patronatem medialnym.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz