środa, 7 marca 2018

Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Prawo medyczne w ujęciu interdyscyplinarnym”


W imieniu Koła Naukowego Prawa Medycznego "Lex Medica" działajacego na Wydziale  Prawa i Administracji Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu zapraszam Was serdecznie na wyjątkowe (podwójne) wydarzenie, czyli I Ogólnopolski Kongres Kół Naukowych Prawa Medycznego, który odbędzie się 15 marca 2018 roku oraz II Ogólnopolską Konferencję Naukową „Prawo medyczne w ujęciu interdyscyplinarnym”, stanowiącą kontynuację zeszłorocznego projektu, która odbędzie się w dniach 16-17 marca 2018 roku. 
Organizatorzy zaprosili do współpracy najstarsze Koło Naukowe Prawa Medycznego w Polsce, czyli Koło Naukowe Lege Artis z Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu oraz Koło Naukowe Prawa Medycznego z Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Ponadto szeroka tematyka zarówno Kongresu jak i Konferencji umożliwi, zarówno organizatorom jak i uczestnikom, na poruszenie wielu istotnych problemów oraz aktualności prawa medycznego.

Warto wskazać, iż głównym założeniem Kongresu jest chęć zacieśnienia współpracy na szczeblu ogólnopolskim, stworzenie nowych kanałów przepływu informacji oraz przede wszystkim integracja pasjonatów prawa medycznego. Natomiast Konferencja, podobnie jak ubiegłoroczna, ma na celu zrzeszenie studentów i doktorantów, którzy są żywo zainteresowani prawem medycznym. 

II Ogólnopolską Konferencję Naukową „Prawo medyczne w ujęciu interdyscyplinarnym” składać się będzie z następujących paneli tematycznych: biomedycznego, farmaceutycznego, międzynarodowego, cywilnego, karnego, praw pacjenta, praw małoletniego pacjenta, praw lekarza, odpowiedzialności karnej za tzw. błędy medyczne, odpowiedzialności cywilnej za tzw. błędy medyczne, onkologicznego, pediatrycznego, psychiatrycznego, ginekologii i położnictwa oraz transplantologicznego. Moderować każdy panel będzie ekspert z danej dziedziny pracujący na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, bądź współpracujący z Kołem Naukowym Prawa Medycznego "Lex Medica".

Więcej informacji na temat wydarzenia znajdziecie na oficjalnej stronie Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej "Prawo medyczne w ujęciu interdyscyplinarnym" na portalu Facebook.


Blog "In§piracja dla Prawnika" objął Ogólnopolską Konferencję
Naukową "Prawo medyczne w ujęciu interdyscyplinarnym" 
patronatem medialnym.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz