wtorek, 12 lutego 2019

"Szkoła Leszka Balcerowicza"


W grudniu minionego roku miałam przyjemność uczestniczyć w Szkole Leszka Balcerowicza, czyli
 
trzydniowym cyklu wykładów i warsztatów w ciekawych lokalizacjach na terenie Warszawy organizowanym przez Fundację Forum Obywatelskiego Rozwoju. Projekt skierowany był do licealistów, studentów, absolwentów oraz doktorantów do 32. roku życia, którzy wykazali zainteresowanie prawem, ekonomią, polityką, a także obroną i wzmacnianiem wolności oraz praworządności w Polsce. 

Głównym celem organizatorów projektu było zwiększenie wiedzy studentów na temat najważniejszych zagadnień współczesnej ekonomii, dyskusja o bieżących problemach ekonomicznych, politycznych i prawnych oraz inspiracja do zaangażowania w budowanie społeczeństwa obywatelskiego, a także włączenie się w działania i realizację misji Forum Obywatelskiego Rozwoju.

W ramach jesiennej edycji Szkoły Leszka Balcerowicza w 2018 roku, w której miałam przyjemność uczestniczyć, każdego dnia projektu zajmowaliśmy się inną tematyką. Pierwszego dnia poznaliśmy przedstawicieli Fundacji Forum Obywatelskiego Rozwoju. Podczas rozmów i integracji dowiedzieliśmy się na czym polega idea FOR. Dyskutowaliśmy również o aktualnym stanie praworządności i gospodarki w Polsce. Czwartek był dniem zdobywania zdolności komunikacyjnych i poznawania schematów działania nowych mediów, w ramach czego dowiedzieliśmy się m.in. jak identyfikować i weryfikować tzw. fake newsy, jak pisać i mówić o ekonomii oraz dlaczego praworządność jest gwarantem wolności w Polsce i dlaczego warto o nią walczyć. W tym dniu odbył się również pierwszy z dwóch wykładów profesora Leszka Balcerowicza. W piątek mieliśmy niezwykła okazję uczestniczyć w Gali SLB, Finale X Edycji Konkursu Komiksy Edukacyjne oraz w grze fundraisingowej. Ostatniego dnia projektu uczestniczyliśmy w panelu dyskusyjnym dotyczącym polskich organizacji wolnościowych oraz w drugim wykładzie profesora Leszka Balcerowicza. W tym dniu odbyło się również rozdanie dyplomów i podsumowanie całego projektu.

Podczas wspomnianych trzech intensywnych dni warsztatów, debat i wykładów z najlepszymi ekspertami w dziedzinie prawa, ekonomii czy nowych mediów miałam niepowtarzalną okazję do zdobycia zarówno merytorycznych informacji, jak i wielu praktycznych umiejętności, które będę mogła wykorzystać w przyszłej działalności zawodowej. 

Według mnie jednym z najbardziej wartościowych aspektów projektu była możliwość uczestniczenia w wykładach prof. Leszka Balcerowicza i prof. Marcina Matczaka, a także w spotkaniach z przedstawicielami i analitykami Fundacji Forum Obywatelskiego Rozwoju - Agatą Stremecką, Markiem Tatałą, Patrykiem Wachowcem, Aleksandrem Łaszkiem czy Rafałem Trzeciakowskim, w ramach których wspólnie dyskutowaliśmy m.in. o stanie praworządności i gospodarki w Polsce, swoich poglądach czy perspektywach rozwoju i działalności w Fundacji.

Doceniam również możliwość wymiany poglądów i doświadczeń w gronie pozostałych uczestników projektu - młodych ambitnych i przedsiębiorczych ludzi, mających ambicję, aby wciąż rozwijać się naukowo i zawodowo, wiele pasji, zainteresowań, wykazujących ogromną motywację, aby np. mobilizować społeczność, z której pochodzą do obywatelskiej aktywności. Warto wspomnieć, że w ramach projektu spotkali się zarówno studenci i absolwenci prawa, ekonomi czy psychologii, a  nawet licealiści, pochodzący z różnych miast, społeczności i środowisk naukowych, a mimo to łączyła nas pasja do tego, aby stale się kształcić, a w przyszłości wziąć odpowiedzialność za ochronę praworządności i demokracji w Polsce. A tym samym tworzyć świadome społeczeństwo obywatelskie.

Mając powyższe na uwadze można śmiało stwierdzić, że Szkoła Leszka Balcerowicza to wykłady pełne inspiracji, platforma do wymiany myśli i doświadczeń, możliwość spotkania z ekspertami w wielu dziedzinach m.in. prof. Marcinem Matczakiem, Bartoszem Węglarczykiem czy Piotrem Krupą, do których nie miałabym na co dzień innej możliwości, aby się spotkać i porozmawiać. Mogłam poznać ich przemyślenia, proces rozwoju czy drogę do osiągnięcia sukcesu. 

Moim zdaniem Szkoła Leszka Balcerowicza to niezwykle wartościowy i profesjonalnie zorganizowany projekt, dzięki któremu można zdobyć wiedzę i umiejętności przydatne na kolejnych etapach rozwoju naukowo-zawodowego. Szkoła trwa wprawdzie tylko trzy dni, ale otwiera uczestnika na wiele możliwości i motywuje do podjęcia nowych wyzwań. Projekt uświadamia również jak ważne jest w dzisiejszych czasach solidne wykształcenie, wszechstronne zainteresowania
 i znajomość praw obywatelskich. 

Zachęcam Was serdecznie do udziału w kolejnych edycjach Szkoły Leszka Balcerowicza, jak również do uczestnictwa w konferencji Free Market Road Show, której Forum Obywatelskiego Rozwoju jest, po raz siódmy, lokalnym organizatorem i partnerem. Konferencja odbędzie się już 3 kwietnia w Warszawie. 

Warto wspomnieć, że Austrian Economics Center we współpracy z ponad 100 czołowymi ośrodkami analitycznymi i uniwersytetami w Europie i na Kaukazie organizuje XII Free Market Road Show, który od marca do maja 2019 roku odwiedzi ponad 30 miast. Free Market Road Show gromadzi czołowych biznesmenów, wybitnych naukowców, studentów, liderów opinii, ekspertów politycznych, dyplomatów i innych zainteresowanych z całej Europy.

Więcej informacji o wydarzeniu już wkrótce na stronie
Forum Obywatelskiego Rozwoju.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz