środa, 16 maja 2018

Kongres ELSA Poland "Prawo dla odpowiedzialności"


W imieniu Europejskiego Stowarzyszenia Studentów Prawa ELSA Poland, które od 37 lat zrzesza młodych prawników i aktywnie działa na rzecz środowiska prawniczego w Polsce, zapraszam Was serdecznie na Kongres "Prawo dla odpowiedzialności" - nową inicjatywę ELSA Poland, której głównym celem jest szerzenie wiedzy na temat odpowiedzialności i wrażliwości społecznej oraz stworzenie platformy do interakcji, wymiany doświadczeń i opinii.


Kongres „Prawo dla odpowiedzialności” jest jedynym w Polsce wydarzeniem, podczas którego tematyka społecznej odpowiedzialności biznesu omawiana jest nie tylko w kontekście dobrych praktyk, lecz także relacji między odpowiedzialnością społeczną a prawem zachęcającym do świadomego działania na rzecz społeczności lokalnych, środowiska naturalnego oraz struktury wewnętrznej i efektywności firm. 

Celem organizacji projektu jest stworzenie platformy do interakcji, wymiany doświadczeń i opinii między przedstawicielami przedsiębiorstw, organizacji pozarządowych, samorządów terytorialnych i społeczności lokalnych oraz podniesienie świadomości społecznej na temat odpowiedzialnej działalności 

Podczas dwudniowego wydarzenia uczestnicy będą mogli wziąć udział w panelach dyskusyjnych poświęconych różnym dziedzinom prawa i wielu strategiom CSR prezentowanym przez zaproszonych gości, m.in. w panelu o ochronie środowiska, o pomocy prawnej pro bono jako działaniu społecznie odpowiedzialnym, czy o wpływie odpowiedzialności społecznej na wizerunek marki i wybory konsumentów. Dlatego też w ramach kongresu przedsiębiorcy, prawnicy, przedstawiciele organizacji pozarządowych oraz administracji publicznej spotkają się w dniach 20–21 czerwca w Digital Knowledge Village przy ul. Puławskiej 457 w Warszawie, by wspólnie rozpocząć dyskusję na temat relacji CSR i prawa. Promocji wydarzenia towarzyszyć będzie kampania społeczna „Mam prawo do odpowiedzialności”, w której podkreślone zostanie prawo społeczeństwa do oczekiwania działalności społecznie odpowiedzialnej. 

Więcej informacji na temat wydarzenia znajdziecie na oficjalnej stronie Kongresu ELSA Poland "Prawo dla odpowiedzialności" oraz na portalu Facebook. Natomiast formularz rejestracyjny na Kongres dostępny jest na stronie: http://kongres.elsa.org.pl/zapisy.


Blog "In§piracja dla Prawnika" objął Kongres ELSA Poland 
"Prawo dla odpowiedzialności" patronatem medialnym.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz