czwartek, 14 marca 2019


W imieniu SKN Mediacji Akademickiej "Konsensus" oraz SKN Prawa Medycznego "Lex Medica" działających na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Mikołaja Kopernika w Toruniu serdecznie zapraszam do wzięcia udziału w nowatorskiej i przecierającej nowe szlaki I edycji Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej "MEDiacja", która odbędzie się w dniach 3-4 kwietnia 2019 roku na WPiA UMK w Toruniu (Sala Posiedzeń Rady Wydziału).


Przedmiotem rozważań dotyczyć będzie mediacji w sprawach związanych z tematyką medyczną. Celem przedmiotowej konferencji jest poszerzenie wiedzy o tematyce mediacyjnej w obszarze spraw związanych z prawem medycznym, a także podjęcie możliwie kompleksowej debaty naukowej w tym zakresie. Instytucja mediacji funkcjonuje już od dłuższego czasu w przepisach Kodeksu postępowania cywilnego, jednak wraz z uchwaleniem ustawy z 10 września 2015 r. o zmianie niektórych ustaw w związku ze wspieraniem polubownych metod rozwiązywania sporów (Ustawa o mediacji) doszło do rozszerzenia instrumentu, jakim jest mediacja. Celem tej ustawy jest upowszechnienie mediacji oraz jej szerokie stosowanie jako szybszego i tańszego mechanizmu rozwiązywania sporów. 


Dla lekarza czy podmiotu leczniczego mediacja może okazać się atrakcyjna ze względu na tempo postępowania, jej poufny charakter oraz niższy koszt prowadzonego postępowania. Dlatego też uznaliśmy, że temat jest niebywale ważny i wart przedyskutowania przez pryzmat jego interdyscyplinarnego charakteru.


Opłata za uczestnictwo czynne wynosi 120 zł. Uczestnictwo bierne nie wymaga wcześniejszej rejestracji i nie wiąże się z opłatą. Osoby zainteresowane czynnym udziałem proszone są przez Organizatorów o przesłanie podpisanego abstraktu (imię, nazwisko, uczelnia, kierunek, rok studiów, miejsce pracy) - praca związana z tematyką przedmiotową wystąpienia (nieprzekraczająca formatu strony A4). Termin naboru abstraktów upływa 24 marca 2019 roku. Natomiast termin uiszczenia opłaty oraz przesłania potwierdzenia upływa 27 marca 2019 roku. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo wyboru najlepszych spośród nadesłanych propozycji referatów. W razie pytań lub wątpliwości Organizatorzy proszą o kontakt drogą mailową: mediacja.torun.umk@gmail.com lub poprzez wiadomość prywatną skierowaną do SKN Mediacji Akademickiej "Konsensus" oraz SKN Prawa Medycznego "Lex Medica" na stronie wydarzenia na portalu Facebook.

Blog "In§piracja dla Prawnika" objął Ogólnopolską Konferencję 
Naukową "MEDiacjapatronatem medialnym.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz