sobota, 17 sierpnia 2019


W imieniu Koła Naukowego Prawa Cywilnego działającego przy Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu zapraszam Was na II Ogólnopolską Konferencję Naukową "Prawo rodzinne, jego ewolucja i kierunki zmian", która odbędzie się już 7 września 2019 roku na WPiA UAM w w sali Gamma – Collegium Iuridicum Novum przy al. Niepodległości 53 w Poznaniu.


Prawo rodzinne jest gałęzią prawa cywilnego, które ma fundamentalne znaczenie w życiu społecznym. Celem konferencji jest zwrócenie uwagi na kierunki rozwoju tej instytucji w obliczu przemian społeczno-obyczajowych. Pierwsza edycja konferencji cieszyła się dużym zainteresowaniem, w związku z czym Organizatorzy po raz kolejny zachęcają do udziału w projekcie oraz do wspólnej wymiany zdań i poglądów.

Do wygłoszenia prelekcji uprawnieni są przede wszystkim studenci kierunków prawniczych, jak również aplikanci zawodów prawniczych i doktoranci zainteresowani tematem konferencji. Organizatorzy mają również nadzieję na zainteresowanie i obecność w charakterze uczestników biernych studentów z całej Polski, pragnących zgłębić swoją wiedzę z zakresu tematu przedmiotowej konferencji.

Uczestnictwo bierne jest bezpłatne. Uczestnik bierny prawidłowo zgłoszony otrzyma certyfikat udziału biernego w konferencji. W przypadku chęci otrzymania certyfikatu za uczestnictwo bierne Organizatorzy proszą o wypełnienie formularza zgłoszeniowego: https://bit.ly/329I4Hz. Natomiast program konferencji dostępny jest na stronie wydarzenia na portalu Facebook: https://bit.ly/2MJrzP1. Natomiast wszelkie pytania możecie kierować na adres mailowy Organizatorów: konferencja.ususiuris@gmail.com oraz usus@amu.edu.pl.


Blog "In§piracja dla Prawnika" objął II Ogólnopolską Konferencję 
Naukową "Prawo rodzinne, jego ewolucja i kierunki zmianpatronatem medialnym.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz