wtorek, 5 listopada 2019W imieniu Studenckiego Koła Naukowego Prawa Bankowego i Rynku Kapitałowego działającego przy Katedrze Prawa i Postępowania Cywilnego Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Mikołaja Kopernika w Toruniu zapraszam serdecznie do udziału w Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej pt. „Prawo umów w profesjonalnym obrocie prawnym polskim i międzynarodowym", która odbędzie się 5 grudnia 2019 roku na Wydziale Prawa i Administracji UMK w Toruniu.


Konferencja naukowa ma na celu przeprowadzenie analizy prawnej przedmiotowego zagadnienia oraz przedstawienie jego praktycznego zastosowania w obrocie prawnym. Zaproszenie do udziału w wydarzeniu skierowane jest przede wszystkim do studentów oraz doktorantów uczelni wyższych.

Proponowane zagadnienia tematyczne referatów to m.in.: teoria umów, zasady wykładnia umów, historia prawa kontraktowego, ekonomiczna analiza prawa w zakresie kontraktów profesjonalnych, umowy w biznesie,  zmiany przedmiotowe i podmiotowe umowy, klauzule umowne, perspektywy rozwoju prawa kontraktowego, list intencyjny, umowa przedwstępna, zasada swobody umów i jej wykorzystanie, zabezpieczenie wierzytelności przysługujących z umów oraz umowy w poszczególnych sektorach biznesu (np. obrót handlowy, korzystanie z rzeczy cudzej, zarządzanie i spółki czy finanse i bankowość). 

Opłata konferencyjna dla uczestników czynnych wynosi 90 zł. Opłata zawiera m.in. pakiet materiałów konferencyjnych, certyfikat uczestnictwa, poczęstunek w przerwie kawowej oraz obiad. Informacje dotyczące uiszczenia opłaty zostaną przesłane wraz z wynikami do osób, których abstrakty zostaną zakwalifikowane. Opłata konferencyjna nie podlega zwrotowi. Ponadto opłata nie obejmuje noclegu.


Osoby zainteresowane czynnym udziałem w konferencji powinny przesłać jednocześnie ABSTRAKT oraz FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY dostępne na stronie: https://bit.ly/2WJ6iqE w terminie do 20 listopada 2019 roku. 


Uczestnictwo bierne nie wymaga wcześniejszego zgłoszenia i jest bezpłatne. Natomiast szczegółowe informacje na temat wymogów dotyczących abstraktu dostępne są na stronie wydarzenia na portalu Facebook: https://www.facebook.com/events/520955942021766/


Blog "In§piracja dla Prawnika" objął 
OKN „Prawo umów w profesjonalnym obrocie prawnym polskim i międzynarodowym" 
patronatem medialnym.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz