środa, 23 grudnia 2020

„Jak rozwinąć kancelarię na konkurencyjnym rynku”
- recenzja najnowszej książki adwokat Małgorzaty Krzyżowskiej 


W ostatnim czasie ukazała się najnowsza publikacja adwokat Małgorzaty Krzyżowskiej pt. „Jak rozwinąć kancelarię na konkurencyjnym rynku”. Książka stanowi swego rodzaju novum na rynku publikacji prawniczych dotyczących usług prawniczych, zarządzania czy marketingu prawniczego. Jest kompleksową odpowiedzią na rosnące potrzeby właścicieli kancelarii wobec zmieniającego się otoczenia biznesowego, szczególnie w czasie, gdy trwa pandemia, co wyklucza dalekosiężne plany, a wymaga umiejętności sprawnego dostosowywania się do wciąż zmieniających się warunków. W miniony weekend miałam przyjemność zapoznać się z publikacją, a tym samym podzielić się z Wami moimi spostrzeżeniami. 


Przede wszystkim należy wskazać, że publikacja nie jest typowym podręcznikiem przepełnionym niepraktycznymi informacji, których ewentualne wdrożenie zajęłoby Wam kilka dobrych lat. Książka „Jak rozwinąć kancelarię na konkurencyjnym rynku” to zdecydowanie praktyczny poradnik, który przeprowadzi Was przez meandry zarządzania kancelarią prawną. W każdym z 5 rozdziałów - tj. jak zbudować kancelarię prawną, jak zarządzać kancelarią, jak rekrutować (współ)pracowników, jak budować relację z klientami oraz jak rozwinąć kancelarię międzynarodową - autorka prezentuje skuteczne porady i narzędzia, które z pewnością okażą się pomocne w codziennym prowadzeniu kancelarii. Myślę, że na publikację uwagę zwrócić powinny w szczególności osoby prowadzące kancelarię butikową oraz osoby, które dopiero co zdały egzamin zawodowy i już od samego początku chciałaby pracować na markę własnej kancelarii. 

W nawiązaniu do poszczególnych rozdziałów warto wskazać, że zakres tematyczny publikacji koncentruje się wokół tych najbardziej kluczowych obszarów funkcjonowania kancelarii prawnej, a mianowicie:

  • zbudowania odpowiedniego modelu kancelarii,

  • efektywnej organizacji codziennej pracy,

  • zarządzania pracownikami,

  • skutecznej rekrutacji pracowników,

  • work-life balance w zawodzie adwokata i radcy prawnego,

  • przygotowania aplikanta do wykonywania zawodu profesjonalnego pełnomocnika,

  • pozyskiwania klientów oraz budowania z nimi długofalowych relacji,

  • planowania rozwoju kancelarii na arenie międzynarodowej,

  • społecznej odpowiedzialności biznesu w kontekście prowadzenia kancelarii prawnej.

Powyższe zestawienie jednoznacznie pokazuje, jak wiele istotnych tematów zostało omówionych w publikacji. Tym bardziej przekonana, że znajdziecie tam rzetelną i kompleksową odpowiedź na najbardziej nurtujące Was pytania. 

Ponadto, z perspektywy praktykującego adepta prawa, mogę domniemywać, że jako początkujący adwokat czy radca prawny chciałabym mieć możliwość przewidzenia pewnych sytuacji czy schematów i przygotowania się tak, aby zmierzyć się z nimi jak profesjonalista. Niestety, często bywa tak, że nawet odbyta aplikacja oraz najlepsza współpraca z patronem mogą nie zapewnić nam przygotowania do wykonywania zawodu adwokata czy radcy w kontekście sprawnego prowadzenia kancelarii jak przedsiębiorstwa, zatrudniania pracowników czy budowania kontaktów, celem stworzenia filii kancelarii za granicą. A to są niezbędne umięjętności nowoczesnego adwokata czy radcy prawnego.

Moim zdaniem publikacja jest rzetelnym kompendium informacji, umożliwiających zarówno zbudowanie, jak i prowadzenie własnej kancelarii prawnej w sposób świadomy i ukierunkowany na sukces na jednym z najbardziej konkurencyjnych rynków usług. Poradnik pomaga w rozwoju kompetencji, szczególnie w zakresie zarządzania, wpływając na zwiększenie satysfakcji z wykonywanego zawodu. Dlatego też zdobyta po lekturze wiedza w połączeniu z wciąż doskonalonymi kompetencjami stanowić będzie wartość, za którą każdy potencjalny klient będzie chciał zapłacić. 

Warto wspomnieć, że autorka - mając na uwadze fakt, że w dzisiejszych czasach potrzebujemy szybkich, praktycznych i efektywnych form uczenia się - przygotowała publikację, której treść maksymalnie skoncentrowana jest na konkretnych aspektach prowadzenia kancelarii, a także na sprawdzonych rozwiązaniach. Każdy ze wskazanych powyżej rozdziałów posiada podrozdziały ułatwiające orientacje w treści i skupienie na konkretnych poradach. Najważniejsze informacje zostały pogrubione, ułatwiając czytelnikowi nawigację pomiędzy poszczególnymi kwestiami. Ponadto, w kluczowych miejscach zastosowane zostały punktowane listy zagadnień, które pomagają usystematyzować wiedzę i umożliwiają łatwiejsze zapoznanie się z przedstawioną problematyką. Do wielu porad dołączony został przykład umożliwiający zrozumienie danego algorytmu działania. Ogromną wartością książki jest to, że autorka omawiając dane rozwiązanie opowiada o własnych doświadczeniach czy trudnościach, jakie na swojej drodze napotkała oraz efektach, jakie uzyskała po wdrożeniu wskazanych w publikacji porad. Umożliwia rzetelne prześledzenie całego procesu przemiany w stosowanych metodach prowadzenia kancelarii oraz świadczenia usług prawnych.


Publikacja ta stanowi zatem interdyscyplinarny i wielowątkowy zbiór merytorycznych porad oraz wartościowych wskazówek, które z pewnością przydadzą się zarówno początkującym, jak i doświadczonym prawnikom. Publikacja oferuje możliwość uzupełnienia wiedzy, wpasowując się doskonale w potrzeby przyszłych i obecnych właścicieli kancelarii prawnych.

Na marginesie muszę przyznać, że w pełni zgadzam się z autorką, zdaniem której, kancelaria to nie tylko miejsce spotkań z klientami i poszukiwanie odpowiedzi na ich często zawiłe problemy prawne, ale przede wszystkim przedsiębiorstwo, które ma być rentowne, tak by jego właściciel był w stanie utrzymać się na wciąż ewoluującym rynku usług prawniczych. Dlatego tak ważny jest ciągły rozwój zarówno w kontekście zdobywania wiedzy merytorycznej, w tym nowych certyfikowanych umiejętności, jak i rozwój w zakresie kompetencji miękkich czy marketingu prawniczego. Obecnie na rynku usług prawniczych dochodzi do ciągłych przemian. Wciąż pojawiają się nowe nazwiska, nowe kancelarie, nowe usługi. Zdobycie solidnego wykształcenia, samo w sobie nie stanowi gwarancji do osiągnięcia sukcesu i prowadzenia prężnie rozwijającej się kancelarii. Dlatego nowoczesny prawnik nie tylko posiada rozległą wiedzę, zdobywa różnorodne doświadczenie, komunikuje się w kilku językach obcych, ale potrafi odnaleźć się w roli psychologa, przedsiębiorcy czy marketingowca. A publikacja „Jak rozwinąć kancelarię na konkurencyjnym rynku” pomaga uporządkować całą tę wiedzę i wdrożyć konkretne rozwiązania, co finalnie przekłada się na jakość oferowanych usług. 

Warto wspomnieć, że w obliczu globalnej pandemii w 2020 roku wielu właścicieli kancelarii zadawało i wciąż zadaje sobie wiele pytań. Jak przetrwać ten czas Jak dotrzeć do nowych klientów. Jak zarządzać zespołem w ramach pracy zdalnej? Czy warto udoskonalić marketing usług prawnych? Jak będzie kształtować się współpraca w najbliższych miesiącach? Czy nadal będzie mnie stać na utrzymanie kancelarii? Przeprowadzone niedawno badania wśród przedstawicieli wolnych zawodów prawniczych ujawniły niepokojące skutki kryzysu szczególnie dla prawników koncentrujących dotychczas życie zawodowe wokół reprezentacji klientów przed sądami. Wyniki tych badań pokazują, że osoby te doświadczyły utraty nawet do 100% przychodów w okresie zawieszenia działalności sądów. Pojawia się pytanie o to, czy dotychczas przyjęte modele budowania, współpracy i rozwoju kancelarii są nadal aktualne.

Wobec powyższego publikacja „Jak rozwinąć kancelarię na konkurencyjnym rynku” to zdecydowanie pozycja obowiązkowa dla każdego, kto interesują się założeniem kancelarii prawnej, takową już prowadzi lub chce uporządkować wszystkie informacje i udoskonalić swój model działania.

Przedmiotowa publikacja dostępna jest na stronie: przedsiebiorczyprawnik.pl

WAŻNE!

Do 31 grudnia 2020 roku specjalnie dla czytelników bloga "In§piracja dla Prawnika" obowiązuje 25% rabat na zakup publikacji „Jak rozwinąć kancelarię na konkurencyjnym rynku”. Aby skorzystać z tej możliwości, należy zamówić publikację na stronie: przedsiebiorczyprawnik.pl/zamowienie/, a w tytule przelewu wpisać hasło "inspiracjadlaprawnika" i dokonać wpłaty na kwotę 59 zł

__________________________________________________

Autorka publikacji „Jak rozwinąć kancelarię na konkurencyjnym rynku” adwokat Małgorzata Krzyżowska jest absolwentką WPiA Uniwersytetu Warszawskiego, aplikację adwokacką odbywała w ramach Wielkopolskiej Izby Adwokackiej. Aktualnie jest członkiem Okręgowej Rady Adwokackiej w Poznaniu, a także członkiem Komisji Legislacyjnej oraz Komisji ds. Wizerunku Zewnętrznego i Ochrony Prawnej przy Naczelnej Radzie Adwokackiej w Warszawie. Mecenas Krzyżowska jest współzałożycielką Aliant® International Law Firm z siedzibą w Zurichu, a jako Head of Central Europe Practice, prowadzi działania mające na celu rozwój na arenie międzynarodowej i włączanie kolejnych kancelarii pod markę Aliant®. Pani Mecenas występuje w charakterze prelegenta i eksperta w mediach, na kongresach, konferencjach i szkoleniach, w zakresie umów B2B, prawnych aspektów prowadzenia działalności gospodarczej, odpowiedzialności podmiotów zbiorowych, Compliance, RODO w rekrutacji. Swoje zainteresowania prawne skoncentrowała wokół obsługi prawnej podmiotów gospodarczych, w szczególności w zakresie kontraktów handlowych.

3 komentarze: